stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

СТАТИЯТА СЕ АКТУАЛИЗИРА ПЕРЕОДИЧНО
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ - COVID-19, АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ И СЪОБЩЕНИЯ

03.09.2021г. - ЗАПОВЕД №291/03.09.2021г. на Кмета на община Стамболийски
02.09.2021г. - ЗАПОВЕД №284/31.08.2021г. на Кмета на община Стамболийски

02.09.2021г. - ЗАПОВЕД №283/31.08.2021г. на Кмета на община Стамболийски
23.08.2021
Г.
ЗАПОВЕД №263/20.08.2021г. на Кмета на община Стамболийски
13.05.2020г. - ЗАПОВЕД №183/12.05.2020г. на Кмета на община Стамболийски
28.04.2020г.
- ЗАПОВЕД №157/28.04.2020г. на Кмета на община Стамболийски
27.04.2020г.
- ЗАПОВЕД №155/27.04.2020г. на Кмета на община Стамболийски
10.04.2020г. В брой 34 на Държавен вестник (извънреден) бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.).

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАКОН ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
27.04.2020г. - ЗАПОВЕД №155/27.04.2020г. на Кмета на община Стамболийски
10.04.2020г.

В брой 34 на Държавен вестник (извънреден) бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.).