СТАТИЯТА СЕ АКТУАЛИЗИРА ПЕРЕОДИЧНО
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ - COVID-19, АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ И СЪОБЩЕНИЯ

13.05.2020г. - ЗАПОВЕД №183/12.05.2020г. на Кмета на община Стамболийски
28.04.2020г.
- ЗАПОВЕД №157/28.04.2020г. на Кмета на община Стамболийски
27.04.2020г.
- ЗАПОВЕД №155/27.04.2020г. на Кмета на община Стамболийски
10.04.2020г. В брой 34 на Държавен вестник (извънреден) бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.).

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАКОН ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
27.04.2020г. - ЗАПОВЕД №155/27.04.2020г. на Кмета на община Стамболийски
10.04.2020г.

В брой 34 на Държавен вестник (извънреден) бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.).