stamboliyski
Обща информация и инфраструктура
Територия - 61 270 дка.
Бр. населени места - 5
Бр. жители - 23 306

Административен център - гр. Стамболийски
ул. "Г. С. Раковски" - 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
e-mail за сигнали: stamboliyski_signali@abv.bg

 

СТАТИЯТА СЕ АКТУАЛИЗИРА ПЕРЕОДИЧНО

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

РЕГИСТРИ- 2021г.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за 2021г. по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за 2021г. по чл.35,ал.1,т.2 и т.4 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество


СПИСЪК на лицата, неподали в законоустановения срок декларация за 2021г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 

 

РЕГИСТРИ- 2020г.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за 2020г. по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за 2020г. по чл.35,ал.1,т.2 и т.4 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество


СПИСЪК на лицата, неподали в законоустановения срок декларация за 2020г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество


РЕГИСТРИ- 2019г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за 2019г. по чл.35,ал.1,т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите за 2019г. по чл.35,ал.1,т.2 и т.4 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

СПИСЪК на лицата, неподали в законоустановения срок декларация за 2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество


04.07.2018г.
- Декларации на служители по чл.35, ал.1, т.2, Част II - Интереси от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество(ЗПКОНПИ):
ЗАЛИЧЕН, А. Ламбова, А. Петрова, А. Попова, А. Драгиева, Б. Гогова, Б. Скачкова, Б. Пампова, В. Ангьозова, ЗАЛИЧЕН, В. Нонова, В. Маламова, ЗАЛИЧЕН, Г. Доганова, Г. Динева, ЗАЛИЧЕН, Д. Кръстева-Малинова, Д. Кръстева, Е. Куманова, И. Игнатова, И. Иванова, Й. Бангова, К. Баракова, К. Лукинович, К. Николова, М. Добрева, М. Дрянкова, ЗАЛИЧЕН, М. Стоицова, М. Домусчиева, Н. Пильова, Н. Куртева, Н. Даскалова, ЗАЛИЧЕН, Н. Доганов, Н. Георгиева, П. Богданова, Р. Томова, ЗАЛИЧЕН, Р. Маннукян, Р. Герова, С. Стойчева, С. Добрева, С. Кузманова, С. Ушева, С. Димитрова, ЗАЛИЧЕН, ЗАЛИЧЕН, С. Михайлова, Т. Бакалова, Т. Узунова, Т. Вълканска, ЗАЛИЧЕН, Д. Арабаджиева, Е. Вълчинова, М. Кънева, ЗАЛИЧЕН, ЗАЛИЧЕН, В. Аврамова, З. Калайджиева, К. Аврамов, Н. Нихтянова

13.12.2017г. -
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 и чл.12, т.2 от ЗПУКИ

13.10.2017г. -
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 и чл.12, т.2 от ЗПУКИ

04.09.2017г.
-
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12, т.1 от ЗПУКИ
04.09.2017г. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ


23.06.2017г. ДЕКЛАРАЦИЯ за промяна на обстоятелствата
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 от ЗПУКИ, подадени в периода януари-април 2017 год.
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 от ЗПУКИ, подадени в периода януари-декември 2016год.
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.2 и т.3 от ЗПУКИ, подадени през 2015 год.