Обяви и съобщения

10.06.2015 г.

 • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО: „Устройство на територията, строителство, архитектура, жилищна политика, транспорт и комуникации, комунална дейност, водоснабдяване и енергийно планиране и осигуряване” ПОНЕДЕЛНИК, 15.06.2015 ОТ 15:30, ЕТ.2, СТ.№2

  ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ  ПО:
  „Устройство на територията, строителство, архитектура, жилищна политика, транспорт и комуникации, комунална дейност, водоснабдяване и енергийно планиране и осигуряване”
  ПОНЕДЕЛНИК, 15.06.2015 ОТ 15:30, ЕТ.2, СТ.№2

 

10.06.2015 г.

 • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО: „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове” ВТОРНИК 16.06.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

  ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО:
  „Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална и стопанска политика, общинска собственост, стопанска дейност и еврофондове”
  ВТОРНИК  16.06.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

 

10.06.2015 г.

 • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО: „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси” ПОНЕДЕЛНИК, 15.06.2015 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

  ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО:
  „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци и такси”
  ПОНЕДЕЛНИК, 15.06.2015 ГОДИНА ОТ 16:30 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

 

08.06.2015 г.

 • ГРАФИК НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО: „Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост” - СРЯДА, 10.06.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2

  ГРАФИК
  НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ  КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ ПО:
  „Здравеопазване, аптечно дело, социална политика и трудова заетост” -
  СРЯДА, 10.06.2015 ГОДИНА ОТ 15:00 ЧАСА, ЕТ.2, СТ.№2