Обяви и съобщения

13.08.2020г. - стопански дейности

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

13.08.2020г.            

СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо от РИОСВ - гр. Пловдив с вх.№4016/10.08.2020год., относно Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – мрамори от находище „КУРТОВО КОНАРЕ“ през оставащия срок на концесията“ – изменение на инвестиционно предложение, предвиждащо увеличен годишен добив на мрамори в размер на 190 000м3 и изграждане на водовземно съоражение за промишлено водоснабдяване.

Заинтересованите лица в срок до 14 дни могат да се запознаят с инвестиционното предложение /в отдел "СП и ОС, ОК"/ и да изкажат становище по него в случай, че имат такова.

04.08.2020г. - стопански

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "

 

04.08.2020г. - СЪОБЩЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост

Община Стамболийски уведомява, че е постъпило писмо с вх. №3846/31.07.2020год. от РИОСВ - гр. Пловдив, относно издадено по реда на чл.78 от ЗУО - Решение №09-РД-751-00 от 29.07.2020год. на Директора на РИОСВ - гр. Пловдив.

 

24.07.2020г. - Пpoгpaмa „Toпълoбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.“ с удължен срок за пepиoдa oт 27.07.2020 г. дo 31.08.2020 г.

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Л. Лагадов - общински съветник Относно: "Предложение за приемане на  Наредба ....... "24.07.2020г.

Пpoгpaмa „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020 г.“
е с удължен срок за пepиoдa oт 27.07.2020 г. дo 31.08.2020 г.
Пълният текст на съобщението можете да видите ТУК