logoРЪКОВОДСТВО:nacionalen gerb
ГЕОРГИ МАРАДЖИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ:
 Приемен ден: ВСЯКА ПЪРВА СРЯДА НА МЕСЕЦА ОТ 14:30 часа ДО 17:00 часа
СТОЯН БОГДАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ:
Приемен ден: ВСЕКИ ВТОРНИК ОТ 08:00 часа ДО 12:00 часа
МАРИЯ ВИТАНОВА-ВЪЛКАНОВА - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ЛЮБОМИР МАРКОВ - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Приемен ден: ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 13:00 часа ДО 16:00 часа
ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ ТСУ:
понеделник, вторник, сряда - от 9:00 до 11:30
четвъртък - от 9:00 до 11:30 и от 13:30 до 16:30
петък - не е приемен ден
ПОЛИТИКА на поверителност на община Стамболийски
ХАРТА за правата на потребителите на административни услуги на Община Стамболийски
ДЕКЛАРАЦИИ на служители
ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА:
РАЗПИСАНИЕ на градския транспорт
РАЗПИСАНИЕ на междуселищния транспорт
29.05.2018г. - !!!ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с летния сезон!!!

ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ:

16.10.2018г. ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ И ДОКЛДНА на 30.10.2018г. от 9:20 часа - ОТНОСНО: "Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларации за конфликт на интереси..."
16.10.2018г. ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ И ДОКЛАДНА -  НА 16.11.2018г. от 9:00часа - ОТНОСНО: Изменение на "Наредба за реда на придобиване и разпореждане с общинско имущество ... "
16.10.2018г. ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ И ДОКЛАДНА -  НА 30.10.2018г. от 9:00часа - ОТНОСНО: Изменение на "Наредба за реда и условията за гледане на животни ..... "
27.09.2018г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА "Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на Община Стамболийски - НА 29.10.2018г. ОТ 9:00 часа - ПОКАНА И ДОКЛАДНА
19.09.2018г.
- ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА "Приемане на правилник за изменение и допълнение на 'Правилник за организацията дейността на общинския съвет ...... ' " - на 22.10.2018г. от
9:00 часа - Покана и докладна
19.09.2018г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 'Приемане на 'Правилник за дейността на социалното предприятие към община Стамболийски ... ' - на 22.10.2018г. от 09:15 часа - Покана и докладна


11.06.2018г.
- ПРОЕКТ за раписание на БДЖ за периода 10.12.2018г - 08.12.2019г
14.06.2018г. Изработено задание за общ устройствен план(ОУП)УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО.
ЗАДАНИЕТО Е ДОСТЪПНО НА: http://83.228.106.120/stamb/map_default.phtml