logoРЪКОВОДСТВО:nacionalen gerb
ГЕОРГИ МАРАДЖИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ:
 Приемен ден: ВСЯКА ПЪРВА СРЯДА НА МЕСЕЦА ОТ 14:30 часа ДО 17:00 часа
СТОЯН БОГДАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ:
Приемен ден: ВСЕКИ ВТОРНИК ОТ 08:00 часа ДО 12:00 часа
МАРИЯ ВИТАНОВА-ВЪЛКАНОВА - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ЛЮБОМИР МАРКОВ - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Приемен ден: ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 13:00 часа ДО 16:00 часа
ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ ТСУ:
понеделник, вторник, сряда - от 9:00 до 11:30
четвъртък - от 9:00 до 11:30 и от 13:30 до 16:30
петък - не е приемен ден
ХАРТА за правата на потребителите на административни услуги на Община Стамболийски
ДЕКЛАРАЦИИ на служители
ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА:
РАЗПИСАНИЕ на градския транспорт
РАЗПИСАНИЕ на междуселищния транспорт
29.05.2018г. - !!!ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с летния сезон!!!

ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ:

16.08.2018г. - ПОКАНА за публино обсъждане, ДОКЛАДНИ на кмета и ОТЧЕТ за изпълнение на бюджета - на 24.08.2018г.
27.07.2018
- ПОКАНА за публично обсъждане съгласно чл.16 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС

16.07.20018г. 
- ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на 17.08.2018 от 9:00часа
ДОКЛАДНА на кмета
ПРОЕКТ на
"Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Стамболийски
11.06.2018г.
- ПРОЕКТ за раписание на БДЖ за периода 10.12.2018г - 08.12.2019г
14.06.2018г. Изработено задание за общ устройствен план(ОУП)УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО.
ЗАДАНИЕТО Е ДОСТЪПНО НА: http://83.228.106.120/stamb/map_default.phtml