logoРЪКОВОДСТВО:nacionalen gerb
ГЕОРГИ МАРАДЖИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ:
 Приемен ден: ВСЯКА ПЪРВА СРЯДА НА МЕСЕЦА ОТ 14:30 часа ДО 17:00 часа
СТОЯН БОГДАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ:
Приемен ден: ВСЕКИ ВТОРНИК ОТ 08:00 часа ДО 12:00 часа
МАРИЯ ВИТАНОВА-ВЪЛКАНОВА - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ЛЮБОМИР МАРКОВ - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Приемен ден: ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 13:00 часа ДО 16:00 часа
ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ОТДЕЛ ТСУ:
понеделник, вторник, сряда - от 9:00 до 11:30
четвъртък - от 9:00 до 11:30 и от 13:30 до 16:30
петък - не е приемен ден
ПОЛИТИКА на поверителност на община Стамболийски
ХАРТА за правата на потребителите на административни услуги на Община Стамболийски
ДЕКЛАРАЦИИ на служители
ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА:
РАЗПИСАНИЕ на градския транспорт
РАЗПИСАНИЕ на междуселищния транспорт
29.05.2018г. - !!!ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ във връзка с летния сезон!!!

ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ:


20.11.2018 -ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на 20.12.2018г. от 09:30 часа ОТНОСНО: "План-сметка на община Стамболийски за 2019г"- ПОКАНА и приложения

09.11.2018г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на 12.12.2018г. от 9:00, ОТНОСНО: НАРЕДБА2 за управление и организация на движението по общинските пътища - ПОКАНА И ДОКЛАДНА

09.11.2018г. - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 12.12.2019г. от 9:00 ЧАСА. ОТНОСНО: "НАРЕДБА за регистрация и контрол на превозни средства с животинска тяга" - ПОКАНА И ДОКЛАДНА


16.10.2018г. ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ И ДОКЛАДНА -  НА 16.11.2018г. от 9:00часа - ОТНОСНО: Изменение на "Наредба за реда на придобиване и разпореждане с общинско имущество ... "

05.11.2018г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 10.12.2018г. ОТ 9:00 часа - ПОКАНА И ДОКЛАДНА, относно: "ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ... "


11.06.2018г.
- ПРОЕКТ за раписание на БДЖ за периода 10.12.2018г - 08.12.2019г
14.06.2018г. Изработено задание за общ устройствен план(ОУП)УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО.
ЗАДАНИЕТО Е ДОСТЪПНО НА: http://83.228.106.120/stamb/map_default.phtml